08 czerwca 2017
Woonerf na ul. Abrahama w Gdyni – konsultacje społeczne
06 czerwca 2017
Forum Praktyków Partycypacji