18 czerwca 2017
Miejska ulica jako przyjazna przestrzeń publiczna
 

 

08 czerwca 2017
Woonerf na ul. Abrahama w Gdyni – konsultacje społeczne
06 czerwca 2017
Forum Praktyków Partycypacji