Projekty i doradztwo projektowe
Porozmawiajmy o Starowiejskiej
Projekty i doradztwo projektowe
Strefa przyjazna pieszym – ul. Abrahama w Gdyni
Projekty i doradztwo projektowe
Doradztwo ws. Muzeum Książąt Lubomirskich
Projekty i doradztwo projektowe
„Zmieniamy Ulice”, partycypacyjne budowanie wytycznych projektowych, Łódź
Projekty i doradztwo projektowe
Osiedla Warszawy – wizje projektowe dla FSO Żerań i Portu Żerańskiego
Projekty i doradztwo projektowe
Masterplan dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Doradztwo techniczne w zakresie wymiany fasad dworca Warszawa Centralna
Projekty i doradztwo projektowe
Studium urbanistyczne dzielnicy Letnica w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Projekt przebudowy ul. Wileńskiej w Warszawie – koncepcja konkursowa
Projekty i doradztwo projektowe
Propozycje usprawnień i przekształceń dla dworców Warszawa Śródmieście i Poznań Główny
Projekty i doradztwo projektowe
Modernizacja ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekty i doradztwo projektowe
Współpraca z Heneghan Peng Architects
Projekty i doradztwo projektowe
Modelowa Rewitalizacja Miast
Projekty i doradztwo projektowe
Panel Obywatelski w Gdańsku w sprawie adaptacji do zmian klimatu