Firma A2P2 architecture and planning została założona

w 2015 roku z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów

o profilu architektonicznym i urbanistycznym.

Doświadczenie firmy opiera się na wiedzy i praktyce partnerów: Moniki Arczyńskiej, architekta oraz Łukasza Pancewicza, urbanisty. Ich wcześniejsze projekty i ekspertyzy dla klientów publicznych i prywatnych dotyczyły zróżnicowanej skali oraz przestrzennego i instytucjonalnego kontekstu.

dr inż. arch.
Monika Arczyńska

Architekt z ponaddziesięcioletnim międzynarodowym doświadczeniem w projektowaniu wielokrotnie nagradzanych obiektów o funkcji kulturalnej dla Heneghan Peng Architects (Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Giant’s Causeway w Północnej Irlandii i inne). W ramach A2P2 architecture&planning opracowała strategię tymczasowego i docelowego zaadaptowania budynków postoczniowych na muzem sztuki współczesnej (ponad 12 600m2 powierzchni użytkowej). Pracuje jako asystent na Politechnice Gdańskiej, wykłada także m.in. na Uniwersytecie Gdańskim i warszawskiej ASP. Razem z Łukaszem Pancewiczem prowadzi eksperymentalne studio projektowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem. W  obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej oraz Technische Universiteit Delft i pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. Posiada doświadczenie w skali od studiów wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej, po nadzory na budowie. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Architektura-Murator” i czeskiego czasopisma „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.

dr inż. arch.
Łukasz Pancewicz

Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Przed założeniem A2P2 architecture&planning pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. Przygotował dla OECD ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej.  Członek TUP i ISOCARP. 

mgr inż. arch. Aleksandra Gordowy

Architektka, absolwentka studiów inżynierskich na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskich na Technische Universiteit w Delft. Współautorka cyklu wykładów prof. ir. Michiela Riedijka “Means of Architectural Design”, rysowniczka w architektonicznym periodyku B-Nieuws TU Delft. W 2017 obroniła projekt magisterski „The Good Banality and The Pleasure of Boredom. Redefinition of the domestic realm in the post-industrial city of Łódź”. Projekt jest architektoniczną odpowiedzią na współczesne krytyczne warunki mieszkalne w XIX-wiecznych kamienicach w centrum Łodzi. Mieszkanie to przede wszystkim przestrzeń pracy – zarówno nieodpłatnej, ‘domowej’, jak i pracy zarobkowej z ‘laptopem na kolanach’. Współpracuje z Non-Architecture Competitions – kreatywną platformą architektoniczną skoncentrowaną na badaniach.

inż. Dawid Pesta

Planista przestrzenny/urbanista, absolwent studiów inżynierskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (kierunek: gospodarka przestrzenna). Student studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalizacji urbanistyka.

 

inż. arch. Anna Jasieńska
mgr inż. arch. Barbara Zgórska
mgr inż. arch. Anna Walewska
mgr inż. arch. Kamila Szatanowska
Barbara Majewska, MRICS

Doradztwo inwestycyjne i wycena nieruchomości

NANU

Pracownia architektoniczna , projektowanie obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych [www.www.nanu.com.pl]

Menthol Architects

Projektowanie architektoniczne, rozwiązania energooszczędne (uprawnienia architektoniczne i certyfikat Projektanta Budynków Pasywnych) [www.menthol.pl]

KONKLUZ Przemysław Kluz

Konsultacje społeczne

Biuro Projektów Ekologicznych „EKO–MM” Miłosz Marciniak

Opracowania ekofizjograficzne

dr Marta Jaskulska

Konsultacje społeczne, analizy socjologiczne [www.socjoteka.pl]

pictodo

Projektowanie graficzne [www.pictodo.pl]

Kolektyw Badawczy

Konsultacje społeczne, badania rynku [www.kolektywbadawczy.pl]