Firma A2P2 architecture and planning została założona

w 2015 roku z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów

o profilu architektonicznym i urbanistycznym.

Doświadczenie firmy opiera się na wiedzy i praktyce partnerów: Moniki Arczyńskiej, architekta oraz Łukasza Pancewicza, urbanisty. Ich wcześniejsze projekty i ekspertyzy dla klientów publicznych i prywatnych dotyczyły zróżnicowanej skali oraz przestrzennego i instytucjonalnego kontekstu.

dr inż. arch.
Monika Arczyńska

Architekt z ponaddziesięcioletnim międzynarodowym doświadczeniem w projektowaniu wielokrotnie nagradzanych obiektów o funkcji kulturalnej dla Heneghan Peng Architects (Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Giant’s Causeway w Północnej Irlandii i inne). W ramach A2P2 architecture&planning opracowała strategię tymczasowego i docelowego zaadaptowania budynków postoczniowych na muzem sztuki współczesnej (ponad 12 600m2 powierzchni użytkowej). Pracuje jako asystent na Politechnice Gdańskiej, wykłada także m.in. na Uniwersytecie Gdańskim i warszawskiej ASP. Razem z Łukaszem Pancewiczem prowadzi eksperymentalne studio projektowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem. W  obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej oraz Technische Universiteit Delft i pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. Posiada doświadczenie w skali od studiów wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej, po nadzory na budowie. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Architektura-Murator” i czeskiego czasopisma „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.

dr inż. arch.
Łukasz Pancewicz

Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Przed założeniem A2P2 architecture&planning pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. Przygotował dla OECD ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej.  Członek TUP i ISOCARP. 

mgr inż. arch. Aleksandra Gordowy

Architektka, absolwentka studiów inżynierskich na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskich na Technische Universiteit w Delft. Współautorka cyklu wykładów prof. ir. Michiela Riedijka “Means of Architectural Design”, rysowniczka w architektonicznym periodyku B-Nieuws TU Delft. W 2017 obroniła projekt magisterski „The Good Banality and The Pleasure of Boredom. Redefinition of the domestic realm in the post-industrial city of Łódź”. Projekt jest architektoniczną odpowiedzią na współczesne krytyczne warunki mieszkalne w XIX-wiecznych kamienicach w centrum Łodzi. Mieszkanie to przede wszystkim przestrzeń pracy – zarówno nieodpłatnej, ‘domowej’, jak i pracy zarobkowej z ‘laptopem na kolanach’. Współpracuje z Non-Architecture Competitions – kreatywną platformą architektoniczną skoncentrowaną na badaniach.

inż. Dawid Pesta
inż. arch. Anna Jasieńska
mgr inż. arch. Barbara Zgórska
mgr inż. arch. Anna Walewska
mgr inż. arch. Kamila Szatanowska
Barbara Majewska, MRICS

Doradztwo inwestycyjne i wycena nieruchomości

NANU

Pracownia architektoniczna , projektowanie obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych [www.www.nanu.com.pl]

Menthol Architects

Projektowanie architektoniczne, rozwiązania energooszczędne (uprawnienia architektoniczne i certyfikat Projektanta Budynków Pasywnych) [www.menthol.pl]

KONKLUZ Przemysław Kluz

Konsultacje społeczne

Biuro Projektów Ekologicznych „EKO–MM” Miłosz Marciniak

Opracowania ekofizjograficzne

dr Marta Jaskulska

Konsultacje społeczne, analizy socjologiczne [www.socjoteka.pl]

pictodo

Projektowanie graficzne [www.pictodo.pl]

Kolektyw Badawczy

Konsultacje społeczne, badania rynku [www.kolektywbadawczy.pl]