Plac Wolności – postępy
24 lipca 2020
 

Wczoraj w Łodzi odbyła się konferencja prasowa nt. planowanej przebudowy Placu Wolności, nad której projektem pracujemy z mamArchitekci. Prezydent Hanna Zdanowska przedstawiła koncepcję zakładającą wprowadzenie dużej ilości zieleni w tym miejscu – pomysł został zaakceptowany przez wydziały Urzędu Miasto oraz Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Plac Wolności w swoim dzisiejszym układzie pełni przede wszystkim funkcje tranzytową dla ruchu kołowego. Posiada jednak duży potencjał jako atrakcyjna przestrzeń publiczna sprzyjająca rozwijaniu i wzmacnianiu podstawowej funkcji przestrzeni miejskich: spotkaniom. Dlatego proponowana jest zmiana organizacji ruchu – przeniesienie ruchu tranzytowego, kołowego i szynowego, w północną część placu, i przeznaczenie części centralnej i południowej do ruchu pieszego i rowerowego, z okazjonalnym dostępem dostaw i służb miejskich. Plac Wolności powstał w XIX wieku jako rynek Nowego Miasta i początek Traktu Piotrkowskiego. Przez lata zmieniała się zabudowa jego pierzei oraz przekształcały się dominujące na placu funkcje, ale unikatowy kształt regularnego ośmioboku pozostał. Zostanie podkreślony w kompozycji zieleni, nawierzchni utwardzonych i układzie elementów małej architektury oraz promieniste osie symetrii. Zostanie zachowana widoczność najważniejszych obiektów placu, w tym osie widokowe czterech ulic na pomnik Kościuszki. Uwzględniono także widoki, które otwierają się przed osobami wędrującymi wokół placu (tworzenie kadrów widokowych na poszczególne budynki, ograniczonych wysoką zielenią).

 

Aby połączyć w jednej przestrzeni szereg różnorodnych funkcji, projekt przewiduje wyodrębnienie kilku stref:
• Strefa parkowa (rekreacyjna, zadrzewiona, o największym udziale powierzchni zielonych)
• Strefa centralna, odseparowana od komunikacji pasem zieleni. Jest to strefa o charakterze miejskim i reprezentacyjnym, z pomnikiem Tadeusza Kościuszki w centralnym punkcie, dodatkowo podkreślonym fontanną. Wokół strefy centralnej zaprojektowano siedziska na murkach ograniczających zieleń, umożliwiając korzystającym z nich obserwację środkowej części placu.
• Ciągi pieszo jezdne – przebiegające wokół placu oraz na przedłużeniu ulic Piotrkowskiej, Legionów, Nowomiejskiej i Pomorskiej. W części centralnej placu ciągi piesze wtapiają się w otaczające płaszczyzny posadzki, bez szczególnego wyróżnienia. W strefach, gdzie jest dopuszczony ruch kołowy, ciągi komunikacyjne oddziela się od tych części placu, gdzie dostęp samochód jest niepożądany, zielenią, murkami lub miejscowo – słupkami.
• Strefa ogródków kawiarnianych, zaprojektowana u zbiegu ulicy Pomorskiej, oddzielona od pasa ruchu zielenią.
• Strefa przestanków tramwajowych. Podstawowym wymaganiem, stawianym tej części placu jest zapewnienie pasażerom bezpiecznego i wygodnego korzystania z komunikacji tramwajowej. Zieleń towarzysząca ma stanowić jasny sygnał w przestrzeni i uniemożliwiać przypadkowe wtargnięcia w obręb przystanków.

 

Największą zmianą w stosunku do stanu istniejącego będzie jednak wprowadzenie dużej ilości powierzchni biologicznie czynnych i zieleni. Problem miejskich wysp ciepła dotyka Łódź w dużym stopniu – latem upał doskwiera wszędzie tam, gdzie brakuje zieleni. Dlatego na Placu pojawią się zieleńce, trawniki, krzewy i gazony oraz 62 drzewa – zgodnie z przyjętymi przez miasto standardami wysokie od razu na blisko 8 m. Zieleń zajmie ok. 20% powierzchni całego Placu Wolności, pozwalając na retencjonowanie wody opadowej.