Projekty i doradztwo projektowe
FOREST CITY – koncepcja masterplanu dla Kazania
Edukacja
SZKOLENIE DLA SEKTORA KREATYWNEGO
Adaptacja i zarządzanie obiektami
o wartości historycznej
przy wykorzystaniu formuły
partnerstwa publiczno-prywatnego
Projekty i doradztwo projektowe
Porozmawiajmy o Starowiejskiej
Projekty i doradztwo projektowe
Strefa przyjazna pieszym – ul. Abrahama w Gdyni
Projekty i doradztwo projektowe
Doradztwo ws. Muzeum Książąt Lubomirskich
Projekty i doradztwo projektowe
„Zmieniamy Ulice”, partycypacyjne budowanie wytycznych projektowych, Łódź
Projekty i doradztwo projektowe
Osiedla Warszawy – wizje projektowe dla FSO Żerań i Portu Żerańskiego
Projekty i doradztwo projektowe
Masterplan dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Doradztwo techniczne w zakresie wymiany fasad dworca Warszawa Centralna
Publikacje i wystąpienia
KONGRESY
Publikacje i wystąpienia
W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Publikacje i wystąpienia
Współpraca z branżowymi czasopismami
Edukacja
Warsztaty i projekty realizowane w ramach ISOCARP Young Planning Professionals Moskwa, YPP Durban, Mentor and Student Research Lab 2.0
Edukacja
Stare Polesie w Łodzi – strategia rewitalizacji dzielnicy