Projekty i doradztwo projektowe
Współpraca z Heneghan Peng Architects
Projekty i doradztwo projektowe
Modelowa Rewitalizacja Miast
Projekty i doradztwo projektowe
Panel Obywatelski w Gdańsku w sprawie adaptacji do zmian klimatu
Publikacje i wystąpienia
Form Follows Freedom – Architektura dla kultury w Polsce 2000+