SZKOLENIE DLA SEKTORA KREATYWNEGO
Adaptacja i zarządzanie obiektami
o wartości historycznej
przy wykorzystaniu formuły
partnerstwa publiczno-prywatnego
Edukacja
 

Biuro Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawy zaprasza na szkolenie warsztatowe dotyczące adaptacji i zarządzania obiektami o wartości historycznej przy wykorzystaniu współpracy partnerów prywatnych i publicznych. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu Forget Heritage, finansowanego przez Interreg Central Europe i obejmie m.in. następujące zagadnienia:

• Jak przebiega adaptacja nieużytkowanego budynku o walorach historycznych?
• Jak powiązać cele strony publicznej i prywatnej we wspólnie prowadzonych inwestycjach?
• O czym musi pamiętać właściciel obiektu zabytkowego?
• Jak zaplanować współpracę między partnerami publicznymi a prywatnymi?
• Czy prywatna inwestycja może służyć także lokalnej społeczności?

Szkolenia odbędą się w formie warsztatów prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, adaptacji i modernizacji zabytków, projektowania, zamówień publicznych i zarządzania obiektami o wartości historycznej. Oprócz wprowadzenia do wymienionych zagadnień szkolenie obejmie ćwiczenie polegające na wypracowaniu strategii adaptacji i zarządzania dla jednego z warszawskich obiektów zabytkowych.

Wizyta studyjna odbędzie się w Teatrze Nowym – dawnej zajezdni MPO zaadaptowanej na cele kulturalne.
Każdy uczestnik otrzyma materiały dotyczące poruszanych zagadnień oraz pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.
Zapisy: do 10 października 2018, poprzez formularz zgłoszeniowy
Kontakt: Dawid Pesta, dpesta@a2p2.pl, tel. 784 062 751