Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej

  Rok: 2020
  Powierzchnia: 1,7 ha
  Klient: Dąbrowa Górnicza
  Autorzy: Monika Arczyńska, Łukasz Pancewicz, Michał Jabłonowski, Anna Zasada
  Współpraca: Ewa Potapow (projekt krajobrazu), Wiesława Długozima (kosztorys),
  Tomasz Mackun (konsultacje drogowe)

Previous slide
Next slide

Na zlecenie Dąbrowy Górniczej w procesie partycypacyjnym wypracowaliśmy strategię zagospodarowania leśnego obszaru w rejonie dzielnicy Legionowo oraz szczegółową koncepcję dla Parku Podlesie, uzupełnioną programem funkcjonalno-użytkowym wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji.

Park Podlesie powstał w Dąbrowie Górniczej w latach 70-tych XX wieku dla pracowników huty. Mieszkańcy do dziś wspominają koncerty i potańcówki oraz zawody piłkarskie. Plan Parku rekreacyjno-wypoczynkowego nie został jednak zrealizowany w całości, a większość wyposażenia z tego czasu jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. W Dąbrowskim Budżecie Obywatelskim w 2019 roku mieszkańcy wybrali do realizacji ogólnomiejski projekt “Podlesie Pełne Życia”. Był on podzielony na dwa etapy, z których pierwszy to konsultacje społeczne, w wyniku których miały zostać wypracowane ogólne wytyczne do zagospodarowania dużego leśnego obszaru od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej oraz szczegółowe wytyczne dla Parku Podlesie. Drugi etap to przygotowanie wspólnie z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania dla Parku oraz przełożenie jej na program funkcjonalno-użytkowy, który będzie stanowił podstawę dla zlecenia przez Dąbrowę Górniczą dokumentacji projektowej i realizacji.

Na proces partycypacyjny składały się bezpośrednie wywiady z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, warsztaty projektowe oraz konsultacje online. Te ostatnie były następstwem ograniczeń wprowadzonych w całym kraju w związku z pandemią Covid-19. Zakaz zgromadzeń uniemożliwił przeprowadzenie warsztatów w klasycznej formule, dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie konsultacji online w formie livestreamu w mediach społecznościowych, gdzie każdy z oglądających miał możliwość komentowania oraz zadawania pytań na bieżąco. Prawdopodobnie były to pierwsze w Polsce konsultacje społeczne przeprowadzone online.

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania Parku Podlesie jest utrzymanie jego naturalnego i leśnego charakteru jako miejsca bezpiecznego wypoczynku i zabawy wśród drzew. Zaproponowano nowy, bardziej swobodny układ ścieżek z nawierzchnią mineralną. Nowe elementy zagospodarowania zostały ujednolicone i uproszczone w formie oraz dopasowane kolorystycznie, aby jak najmniej konkurowały z otaczającą je zielenią. Priorytetem jest ochrona rosnących w parku drzew. Nowe nasadzenia w obrębie Parku – wybrano gatunki rodzime – mają w jak największym stopniu nawiązywać do skupisk roślinności występujących w naturze.

Park Podlesie to przestrzeń wielofunkcyjna, adresowana do różnych grup użytkowników. Zaprojektowana polana ze sceną może być wykorzystywana jako miejsce wydarzeń kulturalnych, zajęć szkolnych lub jako przestrzeń zabawy. Układ i zróżnicowanie nawierzchni ścieżek sprzyjają różnym formom aktywności, jak bieganie, spacery, jazda na rolkach lub nauka jazdy na rowerze. Elementy krajobrazowe, takie jak głazy i kłody drewna, mogą też być wykorzystane jako miejsce do zabawy dla młodszych dzieci lub spotkań dla młodzieży. Podział parku na strefy funkcjonalne oraz zróżnicowanie elementów zagospodarowania dostosowany jest do różnych grup wiekowych oraz sprzyja ich integracji.

135785156_846950092537895_162001114984732562_n