Edukacja i badania
Szkolenie z adaptacji i zarządzania obiektami o wartości historycznej
przy wykorzystaniu formuły PPP
Edukacja i badania
Warsztaty i projekty realizowane w ramach ISOCARP Young Planning Professionals Moskwa, YPP Durban, Mentor and Student Research Lab 2.0
Edukacja i badania
Stare Polesie w Łodzi – strategia rewitalizacji dzielnicy
Edukacja i badania
Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku
Edukacja i badania
Podręcznik planowania przestrzennego