Forum Praktyków Partycypacji
06 czerwca 2017
 
 

5-6 czerwca firma A2P2 uczestniczyła w IV Forum Praktyków Partycypacji w Lublinie z prezentacją wyników naszej pracy zawodowej i edukacyjnej związanej z partycypacyjnymi metodami projektowania przestrzeni publicznych. Prezentowaliśmy m.in. wyniki metod pracy oparte o analizy społeczne i prototypowanie przestrzeni, użytych w projekcie realizowanym wspólnie z Wydziałem Politechniki Gdańskiej oraz Laboratorium Innowacji Społecznych dla Witomina w Gdyni. Podzieliliśmy się także doświadczeniem we wsparciu projektu POWER 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Więcej o Forum.