Koncepcja Roweru Metropolitalnego

dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
09 lipca 2020
 

9 lipca 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji Roweru Metropolitalnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W konsorcjum z DS Consulting już w marcu Wygraliśmy przetarg, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa rozpoczęcie realizacji projektu znacznie się opóźniło. W projekcie zapewniamy doradztwo techniczne przy wsparciu Agnieszki Gajdy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Jakuba Opoczyńskiego, który współtworzył system Mevo.

 

Opracowanie wieloaspektowej koncepcji roweru metropolitalnego to ważny krok poprzedzający podjęcie decyzji o wyborze docelowego modelu dla tego bezprecedensowego w skali systemu, obejmującego całą Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Przygotowanie koncepcji rozpoczniemy od analizy lokalnych uwarunkowań, takich jak rozmieszczenie miejsc pracy, nauki i rekreacji, stanowiących główne generatory ruchu ludności, czy warunki geograficzne i klimatyczne obszaru. Projekt systemu roweru metropolitalnego zostanie ustalony pod kątem możliwości integracji z innymi systemami transportu publicznego funkcjonującymi i projektowanymi w obrębie Metropolii. System ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom obszaru i jego mieszkańców. Wykorzystamy doświadczenia innych polskich i europejskich samorządów, w których funkcjonują systemy roweru miejskiego. Przeprowadzimy wstępne konsultacje z potencjalnymi operatorami i dostawcami usług, co pozwoli na dopasowanie projektowanego systemu do aktualnych warunków rynkowych i szybko zmieniających się rozwiązań technologicznych. Kluczowe będą także wielowariantowe analizy finansowe uwzględniające koszty i przychody związane zarówno z wdrożeniem, jak i utrzymaniem systemu rowerowego. Rozważymy różne formuły biznesowo-organizacyjne realizacji Projektu, w tym w szczególności model współpracy z partnerem prywatnym w formule PPP. Wierzymy, iż dobre przygotowanie koncepcji systemu istotnie ograniczy potencjalne ryzyka związane z jego wprowadzeniem i działaniem. Planowany system ma być nie tylko efektywny ekonomicznie, ale przede wszystkim atrakcyjny, funkcjonalny i komfortowy w użytkowaniu dla mieszkańców Metropolii.

 

Opracowanie będzie gotowe za 4 miesiące.