Konsultacje projektów planów miejscowych w Warszawie
28 stycznia 2019
 

Wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadzimy cykl konsultacji społecznych podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie. W ramach konsultacji prowadzimy punkty konsultacyjne, w których tłumaczymy wszystkim zainteresowanym propozycje zawarte w wariantach projektowych oraz organizujemy warsztaty, angażujące mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w decydowanie przyszłości ich sąsiedztwa. Na podstawie zebranych informacji sporządzamy raporty podsumowujące pomysły i opinie uczestników konsultacji.

 

Konsultacje, które przeprowadziliśmy do tej pory dotyczyły zróżnicowanych pod względem społecznym i urbanistycznym dzielnic oraz obszarów różnej wielkości. Rozmawialiśmy o rozwoju dwóch wielkich dzielnic mieszkaniowych (Gocław i Targówek), przekształcających się przemieść (Włochy w rejonie ulicy Działkowej) oraz tworzących się centrów lokalnych (Włochy w okolicy przystanku PKP Warszawa Włochy i Ochota w rejonie Placu Zawiszy).

 

Termin wykonania: 2018-2019

Zamawiający: Urząd m. st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Współpraca: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”