Konsultacje społeczne
na Starym Polesiu
17 stycznia 2018
 

Zakończyliśmy wraz ze Społecznie Zaangażowanymi, łódzkim NGO, pierwszy etap konsultacji społecznych na Starym Polesiu. Obecnie pracujemy nad wstępnymi koncepcjami przebudowy ulic, które zaprezentujemy mieszkańcom za trzy tygodnie. Staną się one podstawą wytycznych dla przeprojektowania kilku fragmentów ulic w dzielnicy.

Więcej informacji na stronie: Zmieniamy ulice.

Fot. Michał Sikora