Otwarcie woonerfu
w ul. Abrahama w Gdyni
23 czerwca 2019
 

W tym tygodniu miało miejsce otwarcie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama w Gdyni na odcinku między ul. 10 lutego a ul. Batorego. To realizacja pomysłu wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.


To pierwszy w Trójmieście tzw. woonerf, czyli strefa współdzielona służąca jednocześnie pieszym, rowerzystom i kierowcom. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy Bartosza Zimnego z Łodzi, który posiada największe w Polsce doświadczenie w tego typu projektach. Organizacja ruchu na tym odcinku ul. Abrahama została zamieniona na jednokierunkową (poza ruchem rowerowym, który dopuszczony jest w obu kierunkach). Wprowadzono tam tzw. strefę zamieszkania, co oznacza, że dopuszczony jest ruch kołowy o prędkości nieprzekraczającej 20km/h, piesi mają bezwzględne piewszeństwo, a parkowanie może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Liczbę miejsc postojowych znacznie zmniejszono – przed przebudową auta zajmowały całą długość ulicy. Niewielkie pola bez utwardzenia, pozostawione dla drzew, dosłownie „udusiły” rosnące tam wcześniej klony. Dlatego znacznie zwiększyliśmy powierzchnie biologicznie czynne, posadziliśmy i podświetliliśmy nowe robinie akacjowe i utworzyliśmy niewielkie trawniki. Na szczęście udało się ocalić przepiękny jesion.


Obserwacje z pierwszych dni po otwarciu wskazują, że piesi faktycznie spacerują środkowym pasem, konieczność meandrowania skutecznie spowalnia jadące auta, a trawniki służą jako miejsce do siedzenia i piknikowania. Lokale gastronomiczne korzystają z poszerzonej przestrzeni wzdłuż budynków, wystawiając parasole i stoliki, a burgerownia Carmnik wystawiła swój food truck. Czekamy, aż zieleń urośnie na tyle, że będzie można usunąć tymczasowe ogrodzenia.


Pomysłodawcy projektu: Łukasz Piesiewicz, Stowarzyszenie Starowiejska (obecnie: Stowarzyszenia Miasto Wspólne)
Autorzy wstępnej koncepcji konkursowej: Maja Bazylko i Tomasz Jażdżewski
Autorzy projektu budowlanego i wykonawczego: konsorcjum firm NANU Architektura i A2P2 architecture & planning we współpracy z Bartoszem Zimnym
Wykonawca: WPRD Gravel (kierownik budowy Marcin Stachowiak)

[Fot. Kamil Złoch – gdynia.pl oraz Jakub Szlachetko]