Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
Projekty i doradztwo projektowe
 

Na zlecenie Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza przygotowaliśmy opracowanie zawierające wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma objąć położony

w Strzemieszycach obszar należący do PKP (obecnie teren zamknięty). Propozycja zagospodarowania tego obszaru powstała w wyniku serii warsztatów projektowych, w których uczestniczyli mieszkańcy, urzędnicy, przedstawiciel PKP PLK i projektanci. Celem spotkań było wspólne wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół stacji PKP, rozwiązań

w zakresie komunikacji i strefowania poszczególnych fragmentów obszaru.

 

Strzemieszyce Wielkie, dzielnica Dąbrowy Górniczej, dawna wieś, przyłączona do miasta w latach 70. Współcześnie jest to obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej. Układ urbanistyczny dzielnicy podlega ochronie ze względu na walory historyczne, w tym tradycyjne, kameralne wnętrza uliczne. Typowa zabudowa tej części dzielnicy to parterowe, drewniane i ceglane domy jednorodzinne. W obszarze objętym projektem, obecnym centrum Strzemieszyc znajdował się zabytkowy budynek dworca, który wyburzono w 2016 roku wbrew woli mieszkańców.

 

Podczas trzech spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami wypracowaliśmy najpierw ogólne założenia przekształceń tego obszaru, a następnie przedstawiliśmy do dyskusji wariantowe rozwiązania. Na ich podstawie powstała ostateczna propozycja projektowa oraz wytyczne

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazaliśmy także wskazówki,

w jaki sposób lokalna społeczność może pozyskać finansowanie na realizację kolejnych etapów inwestycji (budżet obywatelski, konkursy grantowe organizowane przez prywatne formy itp.).

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.