Doradztwo ws. Muzeum Książąt Lubomirskich
Projekty i doradztwo projektowe
 

Na zlecenie SARP Oddział Wrocław A2P2 opracowała merytoryczną część warunków konkursowych dla Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Współpraca obejmowała warsztaty z Zamawiającym – Zakładem Narodowym Ossolineum – oraz przygotowanie ostatecznego programu funkcjonalnego dla planowanej instytucji i udział ekspercki w obradach sądu konkursowego. Monika Arczyńska wykorzystała tam specjalistyczne doświadczenie zdobyte przy projektowaniu obiektów muzealnych w różnych krajach (m.in. Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze, Muzeum Palestyny, Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie czy modernizacji Galerii Narodowej w Dublinie – we współpracy z Heneghan Peng Architects) oraz ekspertyz i programów funkcjonalno-użytkowych przygotowanych dla NOMUS, Nowego Muzem Sztuki – oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Międzynarodowy dwuetapowy konkurs miał na celu pozyskanie koncepcji projektowej, która spełniałaby zarówno restrykcyjne wymagania związane z magazynowaniem i konserwacją kolekcji – w tym eksponatów z Lwowa – jak i stworzenie otwartej, nastawionej na edukację i propagowanie idei kolekcjonerstwa przestrzeń dostępną dla zwiedzających. Bogaty program należało zmieścić na niewielkiej działce w centrum Wrocławia, bezpośrednio przy obecnej siedzibie Ossolineum. W pierwszym etapie zgłoszono ponad sto prac, z których sześć zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Pierwszą nagrodę i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki zdobyła pracownia WXCA z Warszawy, drugą – Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia, a trzecią – Heinle, Wischer und Partners, także z Wrocławia.

 

[Fot. Andrzej Solnica, dzięki uprzejmości Ossolineum]