FOREST CITY – koncepcja masterplanu dla Kazania
Projekty i doradztwo projektowe
 

Razem z Megabudką, BBGK, SWECO i JLL, wystartowaślimy w międzynarodowym konkursie na masterplan ekodzielnicy w Kazaniu, stolicy Republiki Tatarstanu w Rosji.

Z uwagi na poziom skomplikowania, projekt wymagał wielobranżowego podejścia. Zespół został skomponowany z międzynarodowych ekspertów, specjalistów we wszystkich aspektach projektu – wyceny inwestycji, badań rynku mieszkaniowego i ekspertyzy urbanistycznej, brandingu a także projektowania architektury i krajobrazu. Zakres odpowiedzialności został podzielony w następujący sposób:

Megabudka – lider konsorcjum, zespół odpowiedzialny za projekt krajobrazu, branding, ekspert w zakresie rosyjskich przepisów;
A2P2 architecture & planning – projektowanie urbanistyczne, zarządzanie projektem i wsparcie w zakresie zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego i wyborów konsumenckich;
BBGK Architekci – główni architekci;
SWECO – eksperci do spraw zrównoważonego rozwoju w zakresie transportu, gospodarki wodnej i energetycznej, zapewniający także doradztwo w zakresie potencjalnej certyfikacji BREEAM / LEED;
JLL – główny finansowy doradca masterplanu.

 

Koncepcja FOREST CITY została stworzona w oparciu o naturalny potencjał dzielnicy Kirovsky. Wykorzystanie istniejącego zasobu – lasu – pomaga zarządzać zmianami klimatycznymi w okolicy. Las poprawia jakość powietrza, gromadzi wodę, chroni przed słońcem i wiatrem, pochłania CO2 i zapewnia różnorodność biologiczną. Jest źródłem odnawialnego materiału budowlanego i paliwa – drewna. Las pomaga także połączyć indywidualne aspiracje mieszkańców z ekologicznymi trendami. Główną zasadą zrównoważonego rozwoju dzielnicy było zachowanie naturalnych terenów zielonych i zlokalizowanie nowych terenów poprzemysłowych w byłej bazie artylerii. Puste działki – pozostałości po funkcji wojskowej – mogą stać się lokalnymi centrami w układzie policentrycznym. Każde centrum może mieć swoją główną funkcję: obiekt publiczny lub przestrzeń publiczną. Minimalna ingerencja w las i opuszczenie terenów zdegradowanych przez indywidualnych właścicieli domów zmniejsza koszty przygotowania terenu.

 

 Podążając za trendem ‚small living’, projekt FOREST CITY zakłada poszukiwania w kierunku elastycznego i inteligentnego projektowania, w którym wielofunkcyjne przestrzenie mieszkalne prowadzą do redukcji wielkości jednostek i pozwalają zaoszczędzić na energooszczędnych technologiach. Przestrzeń publiczna stałaby się rozszerzeniem przestrzeni domu, a przestrzeń lasu – przedłużeniem ogrodu. Dzielenie się infrastrukturą pozwala również na utrzymanie efektywności energetycznej, niskich kosztów i komfortu życia (np. za pośrednictwem lokalnych oczyszczalni ścieków i ciepłowni).