Form Follows Freedom – Architektura dla kultury w Polsce 2000+
Bez kategorii
 

2015

Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+ (tytuł wersji polskiej)

Książka poświęcona obiektom kultury zrealizowanym w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, okresie największego przyspieszenia budowy tego typu budynków. Najbardziej reprezentatywne dla tych dekad realizacje opatrzono komentarzami m.in. krytyków i historyków architektury. Książka została wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wydawnictwo albumowe, które ma posłużyć promocji i informowaniu polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się architekturą, kulturą i nauką. Monika Arczyńska jest autorką tekstów o Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Europejskim Centrum Solidarności i Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie oraz Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

 

Komentarze: Małgorzata Omilanowska, Ewa P. Porębska, Jacek Purchla, Joseph Rykwert, Janusz Sepioł

Teksty prezentujące obiekty: Monika Arczyńska, Tomasz Malkowski, Maja Mozga-Górecka, Daniel Załuski

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2015