KONGRESY
Publikacje i wystąpienia
 

Kongres Obywatelski – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2013, 2015, 2016

Łukasz Pancewicz współpracował przy organizacji VI i VIII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego oraz XI Ogólnopolskiego Kongresu Obywatelskiego jako doradca, moderator i prelegent. W ramach swoich wypowiedzi poruszał kwestie związane z problematyką dobra wspólnego, modernizacji oraz rewitalizacji miast.

 

Smart Metropolia 2016 – V Międzynarodowy Kongres Metropolitalny

Łukasz Pancewicz był zaangażowany razem z Arturem Celińskiem i dr. Tomaszem Brodzickim w planowanie i programowanie piątego Kongresu Metropolitalnego Smartmetropolia. Odpowiadał za ścieżkę konferencyjną dotyczącą planowania, poruszając takie zagadnienia jak zapobieganie przestępczości poprzez planowanie (CTPED) czy kwestia adaptacji do zmian klimatu. Zaproszeni prelegenci to m.in. prof. Saskia Sassen, Nicolaas Beets, dr Daniela Glockner (OECD) , Henk Bouwman (METREX), Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank), Kacper Winiarczyk (CEO Uber Poland), Paweł Orłowski (Zarząd Województwa Pomorskiego) oraz dr Michał Beim (PKP SA).