Masterplan dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Pliki do pobrania
 

Konsorcjum firm Henning Larsen Architects, BBGK Architekci oraz A2P2 przygotowało zwycięską propozycję w międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie 14 ha terenów Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Propozycja została przygotowana dla właścicieli terenu – firm Revive i Alides (obecnie Edonia Sp. z o.o.). Tereny Stoczni zajmują jeden z najatrakcyjniejszych terenów poprzemysłowych w Trójmieście, wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły. Dzielnica o planowanym użytkowaniu mieszkaniowo-usługowym jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych kwartałów Głównego i Starego Miasta. Teren Stoczni wyróżnia unikatowy zespół dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej zabudowy poprzemysłowej ze znacznym zasobem zachowanych budynków, obiektów i wyposażenia.

 

Celem projektu było opracowanie masterplanu dla rozwoju terenu – spójnego projektu urbanistycznego, który pozwoliłby na wykorzystanie komercyjnego potencjału tego terenu przy zachowaniu wartościowego dziedzictwa przemysłowego. Założenia dotyczące skali projektu zostały określone przez wymagania Klienta oraz parametry planów przestrzennych miasta Gdańska. Zadaniem konkursowym było przetłumaczenie tych wymagań na szczegółowy plan urbanistyczny, który pozwoli na skoordynowanie projektów architektonicznych.

Zwycięska propozycja równoważy potrzeby ochrony dziedzictwa z możliwościami rozwoju. Nowa dzielnica została zaprojektowana jako przestrzeń wielofunkcyjna, z miejscami do zamieszkania oraz wymaganymi usługami. Projektanci konsorcjum skupili się na zaprojektowaniu zróżnicowanych, żywych przestrzeni publicznych poprzez ponowne wykorzystanie basenów stoczniowych, otwarcie waterfrontów oraz połączenie stref dzielnicy ulicą handlowo-usługową (ul. Narzędziowców). Zaangażowanie A2P2 pozwoliło wypracować powiązania z otoczeniem projektu, określić program funkcjonalny, strategie użytkowania tymczasowego oraz strategię ochrony dziedzictwa kulturowego w lokalnym kontekście. A2P2 kontynuuje pracę nad wdrożeniem projektu.

 

Klient:

Edonia Sp. z o.o. (Revive, Alides)

Zespół projektowy:

Henning Larsen, BBGK, A2P2