Modernizacja ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Doradztwo przedinwestycyjne
 

Luty 2017 – obecnie

Na podstawie wcześniejszych opracowań przygotowanych w ramach naszej pracy na Politechnice Gdańskiej, wytycznych specjalnie powołanej Rady Programowej oraz materiałów Dyrekcji Rozwoju Miasta Gdańska (DRMG) przygotowaliśmy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Doradzaliśmy także w przygotowaniu pozostałych części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mając na uwadze ograniczenia czasowe, konieczność szerokich uzgodnień, duży zakres prac projektowych oraz konieczność osiągnięcia wysokiej jakości projektu przebudowy najważniejszej przestrzeni publicznej w Gdańsku.

 

Kontynuujemy współpracę nad projektem poprzez stałe doradztwo w kwestiach związanych z poszczególnymi etapami projektu.