Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
 

2015 – obecnie

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku firma A2P2 przygotowała założenia dla adaptacji czterech postoczniowych budynków na Muzeum Sztuki Współczesnej. Celem opracowania była ekspertyza obejmująca analizę możliwości adaptacji budynków, analizę urbanistyczną wraz z ustaleniem, jak nowe Muzeum wpłynie na rozwój dzielnicyu, program centrum edukacyjno-ekspozycyjnego wraz z ustaleniem optymalnej powierzchni wystawienniczej, wstępny program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności i propozycje możliwych sposobów pozyskania projektu oraz jego sfinansowania, włączając dotacje Unii Europejskiej oraz tzw. grant norweski. Koszty realizacji zostały oszacowane na podstawie analizy porównawczej z podobnymi inwestycjami w Polsce. Oszacowano także potencjalną liczbę odwiedzających na podstawie porównania z instytucjami kulturalnymi w regionie i w kraju. Materiał stanowił podstawowy dokument określający zasady funkcjonowania planowanej placówki oraz służył dla pozyskania finansowania dla projektu.

 

Przygotowaliśmy także ekspertyzę możliwości zaadaptowania stoczniowego budynku dawnej szkoły – 145B (wcześniej siedziba Instytutu Sztuki Wyspa) na potrzeby tymczasowej siedziby oddziału sztuki współczesnej Muzeum Narodowego, które miałoby działać do momentu przejęcia i adaptacji pozostałych postoczniowych hal. Opracowanie obejmowało koncepcję rozmieszczenia funkcji w budynku (przestrzenie ekspozycyjne, edukacyjne, biurowe, miejsce rezydencji artystycznych, warsztaty, kawiarnia, biblioteka) wraz z wariantami etapowania prac adaptacyjnych oraz spis niezbędnych prac modernizacyjnych. Obecnie pracujemy nad programme funkcjonalno-użytkowym dla tego obiektu.