Osiedla Warszawy – wizje projektowe dla FSO Żerań i Portu Żerańskiego
Projekty i doradztwo projektowe
 

Firma A2P2 została zaangażowana w pracę nad pilotażowym projektem Architekta Miasta Warszawy “Osiedla Warszawy” jako wiodący konsultanci-urbaniści. Celem projektu było przygotowanie wspólnej wizji dla dużych, strategicznych obszarów rozwojowych Warszawy. A2P2 i agencja beginning stworzyły nowe narzędzie warsztatowe, które pozwoliło na zbudowanie koncepcji rozwoju nowej dzielnicy w oparciu o trójstronny proces negocjacyjny.

 

Obszary poddane procesowi dialogu zostały wskazane w wyniku wstępnych analiz dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy – głównego dokumentu planistycznego. W założeniu rozwój stolicy ma być ukierunkowany na tereny uzbrojone i położone blisko centrum miasta. Praca nad projektem Osiedli Warszawy wsparła także wdrożenie strategii mieszkaniowej Mieszkanie 2030.

 

Proces  koordynowała agencja beginning. Zadanie A2P2 polegało na opracowaniu i moderacji warsztatu trójstronnego, który zaangażowałby mieszkańców i aktywistów, właścicieli terenu i deweloperów oraz urzędników we wspólne wypracowywanie wizji. Do dyskusji zostały wybrane dwa tereny poprzemysłowe o łącznej powierzchni ok. 180 ha – Port Żerański, niezagospodarowany port rzeczny oraz FSO Żerań, dawny zakład produkcyjny. Zaproponowana metodologia pracy obejmowała serię rund dyskusji: wspólną identyfikację istotnych zagadnień, budowanie wizji, ostateczne negocjacje dotyczące „listy zbieżności i rozbieżności” oraz wyznaczenie możliwych kierunków zagospodarowania. Proces obejmował dwa trzydniowe warsztaty projektowe w marcu 2018 r., w trakcie których wypracowano wizje rozwoju terenów. Stanowią one podstawę dla dalszych prac projektowych Urzędu Miasta st. Warszawy.

 

Klient: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta st. Warszawy

Zespół projektowy:

Lider projektu: beginning | creative collaboration agency

Wiodący ekspert urbanista: dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, A2P2

Ekspert prowadzący: dr inż. arch. Monika Arczyńska, A2P2

Socjolog: dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Konsultant ds. rynku nieruchomości: dr Maximilian Mendel, REAS