Projekty i doradztwo projektowe
Doradztwo techniczne w zakresie wymiany fasad dworca Warszawa Centralna
Publikacje i wystąpienia
KONGRESY
Publikacje i wystąpienia
W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Publikacje i wystąpienia
Współpraca z branżowymi czasopismami
Edukacja
Warsztaty i projekty realizowane w ramach ISOCARP Young Planning Professionals Moskwa, YPP Durban, Mentor and Student Research Lab 2.0
Edukacja
Stare Polesie w Łodzi – strategia rewitalizacji dzielnicy
Edukacja
Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku
EdukacjaPublikacje i wystąpienia
Podręcznik planowania przestrzennego
Projekty i doradztwo projektowe
Studium urbanistyczne dzielnicy Letnica w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
Projekt przebudowy ul. Wileńskiej w Warszawie – koncepcja konkursowa
Projekty i doradztwo projektowe
Propozycje usprawnień i przekształceń dla dworców Warszawa Śródmieście i Poznań Główny
Projekty i doradztwo projektowe
Modernizacja ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekty i doradztwo projektowe
Współpraca z Heneghan Peng Architects
Projekty i doradztwo projektowe
Modelowa Rewitalizacja Miast
Projekty i doradztwo projektowe
Panel Obywatelski w Gdańsku w sprawie adaptacji do zmian klimatu