Doradztwo przedinwestycyjne
Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Doradztwo przedinwestycyjne
Doradztwo techniczne w zakresie wymiany fasad dworca Warszawa Centralna
Bez kategorii
KONGRESY
Bez kategorii
W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Pre-investment consulting
Współpraca z branżowymi czasopismami
Edukacja i badania
Warsztaty i projekty realizowane w ramach ISOCARP Young Planning Professionals Moskwa, YPP Durban, Mentor and Student Research Lab 2.0
Edukacja i badania
Stare Polesie w Łodzi – strategia rewitalizacji dzielnicy
Edukacja i badania
Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku
Edukacja i badania
Podręcznik planowania przestrzennego
Doradztwo przedinwestycyjne
Studium urbanistyczne dzielnicy Letnica w Gdańsku
Doradztwo przedinwestycyjne
Projekt przebudowy ul. Wileńskiej w Warszawie – koncepcja konkursowa
Doradztwo przedinwestycyjne
Propozycje usprawnień i przekształceń dla dworców Warszawa Śródmieście i Poznań Główny
Doradztwo przedinwestycyjne
Modernizacja ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Doradztwo przedinwestycyjne
Współpraca z Heneghan Peng Architects
Doradztwo przedinwestycyjne
Modelowa Rewitalizacja Miast