Panel Obywatelski w Gdańsku w sprawie adaptacji do zmian klimatu
Projekty i doradztwo projektowe
 

wrzesień – grudzień 2016

Łukasz Pancewicz wziął udział, we współpracy z dr. Marcinem Gerwinem, Magdaleną Hass, Agnieszką Kasprzyk-Mączyńską oraz zespołem Urzędu Miasta Gdańska, w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego w Polsce panelu obywatelskiego, poświęconego adaptacji dla zmian klimatu. Przy pracy nad panelem uczestniczył w ustaleniu tematów, zarekomendowaniu i koordynacji pracy ekspertów, przygotowaniu formuły pracy uczestników oraz jego przeprowadzeniu. Panel miał za zadanie rozstrzygnięcie, w jaki sposób miasto może przygotować się do zapobiegania skutkom nagłych, nawalnych opadów deszczu i ich konsekwencji. Pretekstem dla dyskusji była powódź z 25 lipca 2016 r., która spowodowała straty w dzielnicy Wrzeszcz. Cel panelu stanowiło wypracowanie rekomendacji, których wprowadzenie wpłynęłoby na zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i które byłyby wiążące dla Prezydenta Gdańska w realizacji jego zadań.

 

Panel jest metodą wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie (konsensusu) przez grupę mieszkańców miasta. Są oni wybierani losowo, przy uwzględnieniu kryteriów demograficznych (wieku, płci, wykształcenia, dzielnicy zamieszkania), aby zapewnić reprezentatywność próby mieszkańców miasta. Decyzja była dokonana w trwającym miesiąc procesie deliberacyjnym. Uczestnicy zapoznali się z podstawową wiedzą w temacie, opiniami ekspertów oraz zaangażowanych stron. Elementem panelu była dyskusja w ramach pracy w grupie i wypracowanie możliwych rozwiązań, zanim zostanie podjęta decyzja.