Porozmawiajmy o Starowiejskiej
Projekty i doradztwo projektowe
 

We współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w procesie partycypacyjnym opracowaliśmy wytyczne projektowe dla przebudowy ulicy Starowiejskiej w Gdyni.

 

Nasze zadanie miało na celu zaangażowanie mieszkańców w dyskusję nad przyszłością jednej z najważniejszych ulic w mieście i opracowanie  propozycji rozwiązań odpowiadających na wskazane wcześniej problemy i potrzeby różnych grup użytkowników przebadanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Zadanie A2P2 polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech warsztatów konsultacyjnych z grupą gdynian, głównie mieszkańców i przedsiębiorców związanych z ulicą, pod nazwą „Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej”. Wynikiem tych działań były trzy alternatywne propozycje przekształceń, przekazane do zaopiniowania mieszkańcom Gdyni.

 

Wyprzedzająco do warsztatów zorganizowano spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Gdyni w celu ustalenia zakresu możliwych zmian i rozpoznania szczegóowego kontekstu projektu. Pierwsze warsztaty, o charakterze diagnostycznym, składały się z bloku informacyjnego na temat wyników badania ankietowego i planów miasta odnośnie rozwoju Śródmieścia. Podczas pracy na makiecie w skali 1:200 uczestnicy warsztatów wskazali najważniejsze problemy i potencjał ulicy. Drugie spotkanie – projektowe – rozpoczęto blokiem informacyjnym na temat współczesnych trendów w projektowaniu śródmiejskich ulic. Tego dnia praca nad makietą została podzielona na dwie grupy, które wskazały wstępne ramy zmian ulicy. Na ostatnie warsztaty – weryfikacyjne – zespół A2P2 przygotował trzy warianty zmian ulicy, reprezentujące odmienne podejście do przestrzeni chodników i ulicy. Uczestnicy warsztatów po zapoznaniu się z założeniami poszczególnych wariantów, wypracowali na makietach kompromisowe propozycje utrzymane w podziale na trzy warianty. Wyniki końcowe zostały przełożone na trzy warianty projektowe, zaprezentowane na otwartym spotkaniu i na planszach rozmieszczonych przy ulicy Starowiejskiej.

Obecnie trwa etap zbierania uwag do wypracowanych propozycji zmian (poprzez internetowy formularz).

 

Klient: Gmina Miasta Gdyni/Laboratorium Innowacji Społecznych

Projekt i warsztaty konsultacyjne: A2P2

 

Zdjęcia: Dawid Pesta