Propozycje usprawnień i przekształceń dla dworców Warszawa Śródmieście i Poznań Główny
Projekty i doradztwo projektowe
 

2014

Zadanie polegało na audycie przestrzeni dworców Warszawa Śródmieście oraz Poznań Główny i stworzenie wariantowych propozycji zmian, które usprawnią ich funkcjonowanie oraz przemieszczanie się potoków użytkowników. Szczególną uwagę zwrócono na nieefektywne zagospodarowanie przestrzeni dworców i ich okolic, zwłaszcza z uwagi na połączenie z węzłami transportu publicznego oraz nieintuicyjnie zaplanowane trasy ruchu pieszego oraz strefy funkcjonalne.

 

Wykonano analizę percepcji przestrzeni i ich powiązań z perspektywy użytkowników, a także zaprezentowano przegląd możliwych rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą korzystanie z kolejowej infrastruktury, pozwalając jednocześnie na wprowadzenie zwiększonej liczby lokali i obiektów komercyjnych. W przypadku poznańskiego dworca propozycje zmian dotyczyły przede wszystkim usprawnienia komunikacji i funkcjonowania wnętrza oraz przeorganizowania połączenia z peronami i punktem przesiadkowym na bardziej intuicyjny i przyjazny dla podróżnych. Dla warszawskiego dworca ustalono kilka wariantów przekształceń, mających na celu upłynnienie potoków ruchu w godzinach szczytu. Wtedy ruch zarówno w przestrzeni peronów, jak i w wąskich tunelach łączących dworzec z przystankami komunikacji miejskiej, osiąga swoje najwyższe wartości.

 

Zespół: Monika Arczyńska, Daniel Załuski (DZ Studio)