Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku
Edukacja i badania
 

2016

Studio projektowe na Politechnice Gdańskiej koncentrowało się na prototypowaniu i testowaniu wizji przekształceń, bazujących na potrzebach użytkowników i obejmujących symulację rozwoju śródmieścia w kolejnych latach. Projekt, wykonany we współpracy z Urzędem Miejskim, stał się częścią wytycznych dla przekształcenia najbardziej prestiżowej części Gdańska.

 

Projekt objął realizację kompleksowych wytycznych w ramach autorskiego kursu prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w partnerstwie z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku. Pretekstem dla realizacji kursu stał się plan przebudowy najważniejszej przestrzeni publicznej miasta, wymuszony złym stanem nawierzchni i infrastruktury technicznej. Praca nad realistycznym tematem o wymagającym historycznie kontekście głównej ulicy miasta, gdzie konieczne było wypracowanie nowych rozwiązań, pozwoliła na przetestowanie nowych technik pracy nad projektem. Zajęcia były prowadzone w międzynarodowej grupie, z udziałem studentów z dziewięciu krajów. Jako prowadzący zastosowaliśmy metody czerpiące z koncepcji „miejskiego laboratorium” (metodologii stosowanych przez Wydział Planowania i Studiów Miejskich MIT) jak i Lean Startup (wczesnym prototypowaniu rozwiązań, testowaniu prototypu i wykorzystaniu szczegółowych analiz potrzeb użytkowników jako punktu wyjścia dla projektowania). W oparciu o naszą autorską metodę „cooperative urban studio” studenci pracowali jako jeden zespół, w podziale na sześć grup zadaniowych: architektoniczną, urbanistyczną, historyczną, społeczną, informacyjną oraz koordynacyjną. Cel zadania polegał na symulacji współpracy i koordynacji grupowej w wielobranżowym, realistycznym projekcie, wymagającym zastosowania nowych, nieszablonowych metod analiz i rozwiązań, przy udziale konsultantów zewnętrznych. Raport końcowy został przekazany jako oficjalny materiał informacyjny pracowniom architektonicznym uczestniczącym w przetargu na wykonanie ostatecznych prac projektowych, a jego założenia posłużyły do stworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Publikacja jest dostępna tutaj.

 

Zespół projektowy: Alessandro Altamura Michele, Monika Arczyńska, Adrianna Bobrowska, Justyna Breś, Piotr Burzynski, Aurélien Daunay, Karolina Derlicka, Monika Gurazda, Mykhaylo Faydula, Julien Guerineau, Ilirjana Haxhiaj, Anna Jasieńska, Aleksandra Kuźniar, Lorenzo Lepre, Maciej Lis, Oksana Loi, Agata Marchwicka, Wiktoria Matecka, Rafał Murawski, Marta Myga, Łukasz Pancewicz, Patryk Paszkowski, Ola Petrecka, Lucia Petríková, Marek Piwoński, Oksana Popovtseva, Maria Ratasiewicz, Cristina Rodríguez Álvarez, Katarzyna Rogalska, Marek Rowiński, Alvaro Ruiz Lopez, Isa Tobar Salas, Zuzanna Skwarło, Aleksandra Urbańczyk, Agata Wippich, Sławomir Żbikowski