Stare Polesie w Łodzi – strategia rewitalizacji dzielnicy
Edukacja
 

Studio projektowe na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone na zasadzie action-research, którego celem było opracowanie strategii rewitalizacji 90 ha śródmiejskiej dzielnicy Łodzi. Projekt miał na celu stworzenie prototypu nowego, interdyscyplinarnego podejścia do kwestii rewitalizacji przed podjęciem tego tematu przez miasto.

 

2015

Eksperymentalny kurs został zrealizowany w formule laboratorium miejskiego, z naciskiem na rozwinięcie umiejętności miękkich – kooperacji, pracy w zespole i umiejętności zarządzania czasem. Organizacja studia projektowego była symulacją prawdziwego, wielobranżowego procesu projektowego. Po wizycie w Łodzi i wstępnym zidentyfikowaniu głównych problemów dzielnicy, studenci podzielili się według kompetencji i preferencji na zespoły odpowiadające za jakość przestrzeni publicznych, przekształcenia ulic, społeczne aspekty rewitalizacji oraz zajmujące się marketingiem dzielnicy – poprawą jej wizerunku zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających ją gości. Ponadto koordynatorzy współpracowali z pozostałymi grupami, organizując pracę zespołu jako całości.

 

Produktem współpracy studentów była koncepcja ożywienia dzielnicy, opierająca się o rekomendacje zabudowy kwartałów, ulic oraz tzw. działania „miękkie” – społeczne i wizerunkowe. Wyniki prac zostały zaprezentowane na wystawie oraz zawarte w ponaddwustustronicowym raporcie, z rekomendacjami przekazanymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zaangażowanej w projekt od samego początku. Studenci współpracowali także z miejskimi aktywistami (m.in. ze stowarzyszeniem „Społecznie zaangażowani”, prowadzącym oddolną rewitalizację dzielnicy), z którymi pozostali w kontakcie po zakończeniu projektu. Część z rezultatów ich pracy, np. koncepcje domu sąsiedzkiego czy elementy identyfikacji wizualnej, są używane do dziś.

 

Projekt został odnotowany przez lokalną prasę. Wielokrotnie wymieniano go także jako wzorcowy przykład podczas dyskusji na temat dydaktyki w zakresie architektury i urbanistyki oraz działań rewitalizacyjnych, jako spójną koncepcję obejmującą aspekty urbanistyczne, architektoniczne, ekonomiczne i społeczne.

 

Raport jest dostępny tutaj.

 

Zespół projektowy: Monika Arczyńska, Michał Bainka, Agata Bonisławska, Martyna Ceglińska, Agnieszka Chromiec, Magdalena Derdowska, Adrian Golab, Agnieszka Jeleniewska, Danuta Kiedrowska, Ewa Kozłowska, Mateusz Kozłowski, Justyna Król, Anna Królikowska, Katarzyna Kupczyk, Hanna Kurlovich, Małgorzata Machaj, Marta Marszałek, Paulina Maścianica, Ines Mouelhi, Olga Nowakowska, Łukasz Pancewicz, Natalia Podejko, Kinga Rzeplińska, Sarah Galhardo, Agnieszka Stobierska, Witali Suchan, Aleksandra Talko, Zofia Ulman, Alicja Walkusz, Małgorzata Werdon, Anna Wieczorkowska, Monika Wons, Przemysław Wróbel, Karolina Zarychta, Julita Żuk