Strefa przyjazna pieszym – ul. Abrahama w Gdyni
Projekty i doradztwo projektowe
 

Przygotowaliśmy projekt budowlany i wykonawczy strefy przyjaznej pieszym ul. Abrahama w Śródmieściu Gdyni, inwestycji zainicjowanej i wybranej przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Pracowaliśmy nad projektem w konsorcjum z pracownią architektoniczną NANU oraz we współpracy z Bartoszem Zimnym, najbardziej doświadczonym projektantem woonerfów w Polsce. Koncepcja została opracowana w nawiązaniu do projektu konkursowego Mai Bazylko oraz Tomasza Jażdżewskiego, którzy zaproponowali graficzny rysunek nawierzchni, nawiązujący do wnętrz międzywojennej kamienicy przy ul. Abrahama 28. Zróżnicowanie nawierzchni z betonowych płyt w dwóch kolorach pozwoliło na zatarcie granicy między częścią pieszą a jezdną i docelowo ma wpłynąć na spowolnienie ruchu kołowego i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2018 rok.