Studium urbanistyczne dzielnicy Letnica w Gdańsku
Projekty i doradztwo projektowe
 

Wrzesień 2016

Celem opracowania dla firmy deweloperskiej ROBYG było oszacowanie obecnego i przyszłego potencjału dzielnicy Letnica jako miejsca zamieszkania. Dzielnica została poddana analizie m.in. dostępności usług społecznych, komercyjnych, transportu zbiorowego i przestrzeni otwartych. Przy sporządzeniu analizy korzystaliśmy kryteriów związanych z budowaniem dzielnic mieszkaniowych zgodnie z zasadami zrównoważonym rozwoju. W opracowaniu określiliśmy także, jakie są prognozy dla dalszego kierunku przekształceń dzielnicy na podstawie dotychczas zrealizowanych inwestycji miejskich i komercyjnych. Opracowanie uzupełniało szerszą analizę obejmującą ocenę uwarunkowań środowiskowych, realizowaną przez Miłosza Marciniaka z firmy EKO-MM.