Szkolenie z adaptacji i zarządzania obiektami o wartości historycznej
przy wykorzystaniu formuły PPP
Edukacja i badania
Pliki do pobrania
 

Na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawy przeprowadziliśmy szkolenia warsztatowe dotyczące adaptacji i zarządzania obiektami o wartości historycznej przy wykorzystaniu współpracy partnerów prywatnych i publicznych. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu Forget Heritage, finansowanego przez Interreg Central Europe i obejmowało następujące zagadnienia:

  • Jak przebiega adaptacja nieużytkowanego budynku o walorach historycznych?
  • Jak powiązać cele strony publicznej i prywatnej we wspólnie prowadzonych inwestycjach?
  • O czym musi pamiętać właściciel obiektu zabytkowego?
  • Jak zaplanować współpracę między partnerami publicznymi a prywatnymi?
  • Czy prywatna inwestycja może służyć także lokalnej społeczności?

Szkolenia przeprowadziliśmy dla trzech grup odbiorców – przedstawicieli administracji publicznej, sektora kreatywnego oraz organizacji pozarządowych. 

Do współpracy zaprosiliśmy dowiadczonych specjalistów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (Grzegorz Kaczorowski, prawnik, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku) oraz konserwacji i adaptacji zabytków (Paweł Filipowicz, kierownik Oddziału Terenowego w Łodzi Narodowego Instytutu Dziedzictwa i ekspert z bogatym doświadczeniem w badaniach, konserwacji i adaptacji obiektów zabytkowych). Częścią szkolenia była także wizyta studialna w Nowym Teatrze na Mokotowie, podczas której Maciej Czeredys przedstawił tematy związane z adaptacją dawnej zajezdni MPO związane z procesem inwestycyjnym i eksploatacją obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i kwestii technicznych.

 

Termin: wrzesień – listopad 2018

Zamawiający: Biuro Rozwoju Gospodarczego Miasta Stołecznego Warszawy