Współpraca z branżowymi czasopismami
Pre-investment consulting
 

Monika Arczyńska jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Architektura-Murator”. Regularnie przygotowuje teksty krytyczne o współczesnej polskiej architekturze oraz aktualnych branżowych wydarzeniach.

 

Łukasz Pancewicz był członkiem redakcji „Przeglądu Urbanistycznego”, a także publikował m.in. w czasopismach „Architektura&Biznes”, „Architektura-Murator”, „Nowy Obywatel” i „Respublica Nowa”.

 

Wspólnie publikowaliśmy m.in. w „Architekturze-Murator” i „A10”.