Zagospodarowanie terenu pod Estakadą w Krakowie
Projekty i doradztwo projektowe
 

Budowa estakady między ul. Kopernika a Miodową to efekt realizacji projektu modernizacji linii E30 na odcinku Kraków Główny-Rudzice. Celem tej strategicznej inwestycji jest zwiększenie prędkości ruchu pociągów pasażerskich i towarowych oraz poprawa dostępu do kolei aglomeracyjnej. E30 jest strategiczną linią o ważnym znaczeniu dla regionu i kraju. Tereny kolejowe przecinają śródmieście Krakowa na linii północ-południe. Budowa nowego obiektu inżynieryjnego sprawiła, że dawny nasyp kolejowy – granica między dzielnicą Grzegórzki a Starym Miastem – znika, a przestrzeń pod nim uwalnia się. Jest to sytuacja porównywalna z likwidacją fortyfikacji i otwarciem terenów dla nowych funkcji miejskich.
Z miejskiego punktu widzenia otwiera to nowe możliwości utworzenia wspólnej przestrzeni publicznej. Przestrzeń pod estakadą, która z perspektywy czysto inżynieryjnej jest praktycznie bezużyteczna, dla miasta staje się szansą. Może połączyć rozdzielone dotąd silną barierą dzielnice oraz poprowadzić ruch od bulwarów Nadwiślańskich do ul. Kopernika. Uwolniony teren może stać się miejscem rekreacyjnego zagospodarowania z dużą ilością zieleni, która częściowo zrekompensowałaby mieszkańcom okolicy utracone drzewa i krzewy, które rosły na nasypie kolejowym. Oprócz tego ogromnego potencjału trzeba jednak mieć świadomość ryzyka, że bez odpowiedniego pomysłu i zagospodarowania przestrzeń pod estakadą – surowym infrastrukturalnym elementem – może stać się zaniedbana i niebezpieczna.

 

Raport zawiera podsumowanie warsztatów projektowania partycypacyjnego, prowadzonych przez A2P2 architecture & planning na zlecenie Referatu ds. Rewitalizacji (Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa). Głównym celem procesu było określenie wynikowych wytycznych dla rozwoju tego terenu, zbierających wiedzę pozyskaną w trakcie wcześniejszych konsultacji oraz wcześniejszego konkursu ideowego. Mają one być wsparciem i „mapą drogową” dla Urzędu Miasta Krakowa przy negocjowaniu warunków i zasad najmu terenu od PKP PLK oraz zagospodarowania i użytkowania tego terenu. Dzierżawa terenów mogłaby nastąpić po zakończeniu inwestycji, której termin zakończenia szacowany jest na kwiecień 2021 r.

 

Z raportem pokonsultacyjnym można zapoznać się na stronie krakowskiego dialogu społecznego: https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/Estak_rap_2020.pdf