„Zmieniamy Ulice”, partycypacyjne budowanie wytycznych projektowych, Łódź
Projekty i doradztwo projektowe
 

A2P2 wspólnie ze Społecznie Zaangażowanymi, lokalną organizacją pozarządową, opracowała w procesie partycypacyjnym wytyczne projektowe dla przebudowy pięciu odcinków ulic na Starym Poleisu w Łodzi. Celem tego pilotażowego projektu było m.in. wypracowanie metod i technik, które będą mogły być stosowane w innych miastach Polski.

 

Proces partycypacyjny miał na celu zaangażowanie przyszłych mieszkańców i użytkowników w dyskusję o projektowaniu ulicy na wczesnym etapie projektowania, przed przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ulice wybrane do przekształcenia -Lipowa, Próchnika, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – są zlokalizowane na Starym Polesiu, śródmiejskiej dzielnicy Łodzi. Zadaniem projektowym była zmiana przestrzeni zdominowanych przez samochód w ulice przyjazne dla pieszych, z dużym udziałem zieleni. Projekt zmiany ulic jest wdrożeniem strategii poprawy przestrzeni publicznych dzielnicy „Zielone Polesie”, przygotowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

 

Wspólnie z partnerami ze Społecznie Zaangażowanych,wypracowaliśmy własne narzędzia dla stworzenia wspólnej wizji przekształcenia ulic. Praca nad projektowaniem obejmowała serię warsztatów projektowych – od ogólnej dyskusji o oczekiwaniach dotyczących ulic do spotkań projektowych, obejmujących szczegółowe rozmowy techniczne. Wyprzedzająco do warsztatów, zorganizowano serię spotkań z pracownikami Urzędu Miast aŁ oraz organizacji społecznych. Społecznie Zaangażowani zapewnili m.in. punkty konsultacyjne i „ambasadorów projektu” – lokalnych partnerów zapraszających do zaangażowania się w projekt i informujących mieszkańców o warsztatach. Tablice informacyjne zostały zastosowane jako środek bieżącego komunikowania wyników prac. Wyniki końcowe zostały przetłumaczone na zapisy OPZ i SIWZ dla projektów ulic.

Klient: Biuro Rewitalizacji i Rozwoju Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Urząd Miasta Łodzi

Zespół projektowy:

Projektowanie urbanistyczne i konsultacje: A2P2

Partner lokalny: Społecznie Zaangażowani, Łódź

[fot. Michał Sikora]