Smart Metropolia 2017
08 listopada 2017
 

W przyszłym tygodniu bierzemy udział w dyskusji o zrównoważonym użytkowaniu gruntów w ramach Kongresu nt. Obszarów Metropolitalnych Smart Metropolia 2017 w Gdańsku. Tematem kongresu jest Agenda Miejska UE oraz mechanizmy jej wdrażania. W trakcie panelu będziemy dyskutowali o modelu miasta kompaktowego i sposobach ograniczania suburbanizacji. A2P2 jest obecnie aktywnie zaangażowane w tym temacie m.in. poprzez pracę nad modelem monitoringu „kompaktowości” miasta w oparciu o analizę danych ewidencji budynków z Instytutem Rozwoju Miast.

Wśród prelegentów są m.in. prof. Marek Bryx, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zakładu Miasta Innowacyjnego, Warszawa, dr Karol Janas, koordynator projektu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, Kraków oraz Monika Rudeńska, architekt z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sztokholmie.