Trzecie miejsce w konkursie Seminarium podczas Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017
17 października 2017
 

Monika Arczyńska zdobyła trzecie miejsce w konkursie Seminarium podczas Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017. Zaprezentowała stosowaną przez A2P2 modelową metodologię projektowania przestrzeni miejskich, bazującą na zastosowaniu szeregu kroków projektowych: analizie potrzeb użytkowników w oparciu o obserwacje i wywiady, zaangażowaniu ich we współtworzenie przestrzeni na wstępnym etapie, mobilizacji pracy zespołowej i działań warsztatowych oraz testowania wariantów z mieszkańcami przed rozpoczęciem tworzenia końcowego produktu. W pracach stosowaliśmy zarówno modele przestrzeni, jak i prototypy. Inspiracjami dla opracowania naszej metodologii były m.in. koncepcje zarządzania Agile Project Management zaadaptowane dla potrzeb planowania miast i projektowania urbanistycznego oraz taktyczny urbanizm. Sposób pracy stosowany przez A2P2 został wypracowany w ciągu ostatnich trzech lat pracy badawczo-dydaktycznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, m.in. przy projekcie modernizacji ulicy Długiej i Długiego Targu oraz przestrzeni między blokami w Gdyni Witomino