Wracamy na Stare Polesie
08 listopada 2017
 

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta Łodzi na opracowanie modelu przeprowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznych dla inwestycji miejskich. Obszar, którym będziemy się zajmować, to ulice Starego Polesia – dzielnicy, dla której trzy lata temu opracowywaliśmy ze studentami strategię rewitalizacji. Przy nowym projekcie współpracujemy ze staropoleskim stowarzyszeniem „Społecznie Zaangażowani” oraz Michałem Kocikowskim z warszawskiego Kolektywu Badawczego.

Nasze zadanie polega m.in. na opracowaniu modelu, który mógłby zostać w przyszłości wdrożony w ramach projektów realizowanych przez Urząd. Działania będą polegały m.in. na wspólnym budowaniu koncepcji przekształceń oraz informowaniu mieszkańców o postępach projektu planowanych inwestycji – przebudowy ulic. Wspólna praca będzie zakończona sporządzeniu wytycznych dla projektantów. Wdrożenie projektu obejmuje także zaangażowanie zainteresowanych mieszkańców w pracę po realizacji inwestycji,  np. w urządzenie zieleni. Działanie będzie podlegało ocenie powykonawczej.