Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic, Dąbrowa Górnicza

Rok: 2022
Zakres: analizy, konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 14,86 km²
Klient: UM Dąbrowa Górnicza

Lokalnym Plan Działania dla Ząbkowic w Dąbrowie Górniczej to projekt, który ma na celu nie tylko odmienić oblicze dzielnicy, ale także znacząco poprawić jakość życia jej mieszkańców. Prace rozpoczęły się od szczegółowego rozpoznania analitycznego, mającego na celu identyfikację kluczowych potencjałów i wyzwań stojących przed dzielnicą Ząbkowice. Analizowaliśmy dane demograficzne, gospodarcze, społeczne oraz infrastrukturalne, aby zrozumieć unikalny charakter dzielnicy i jej potrzeby. Na tej podstawie przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych, angażując mieszkańców, urzędników, aktywistów oraz lokalnych przedsiębiorców w otwarty dialog na temat przyszłości Ząbkowic.

Proces konsultacyjny, który rozciągnął się na kilka miesięcy 2022 roku, zaowocował zbiorowym określeniem kluczowych działań, które zostały podzielone na cztery kategorie: Projekty Flagowe, Projekty Równoległe, Projekty Fakultatywne oraz Inne Pomysły. Każda z tych kategorii obejmuje zadania o różnym stopniu priorytetu i skali, od dużych inwestycji infrastrukturalnych, po mniejsze inicjatywy społeczne i kulturalne. Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic stał się solidną podstawą do dalszych działań rewitalizacyjnych w dzielnicy. 

Previous slide
Next slide