Konkurs na Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku

Konkurs na Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku

Przeprowadziliśmy zamknięty konkurs architektoniczny na nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej na gdańskich Aniołkach. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za warunki jak i wytyczne konkursowe. Konkurs został przeprowadzony w 2020 roku. Zwyciężcą konkursu została pracownia Toprojekt z Rybnika. Projekt jest realizowany.

Konkurs na pawilon ekspozycyjny
w Biskupinie

Konkurs na pawilon ekspozycyjny w Biskupinie

Przeprowadziliśmy otwarty konkurs architektoniczny na nowy pawilon ekspozycyjny dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za warunki jak i wytyczne konkursowe. Konkurs został przeprowadzony w 2023 roku. Na konkurs wpłynęło łącznie 66 prac. Zwycięzcą konkursu została pracownia PROLOG z Wrocławia. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany.
Zobacz raport

Konkurs na Targ Flora
w Jeleniej Górze

Konkurs na Targ Flora w Jeleniej Górze

W 2021 roku przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu po byłym targowisku Flora w Jeleniej Górze. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za warunki jak i wytyczne konkursowe. W konkursie zwyciężyła praca Alicji Maculewicz z Poznania. Obecnie trwają prace projektowe.
Zobacz raport

Konkurs na kompleks sportowy
w Piekarach Śląskich

Konkurs na kompleks sportowy w Piekarach Śląskich

W 2021 roku przeprowadziliśmy dwuetapowy konkurs architektoniczny na nowy kompleks basenowo-sportowy w Piekarach Śląskich. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za warunki jak i wytyczne konkursowe. W pierwszym etapie spośród 22 koncepcji do finału zakwalifikowano pięć najlepszych – zdaniem Sądu Konkursowego – propozycji. Zwyciężcą konkursu została pracownia Domino Grupa Architektoniczna ze Szczecina.
Zobacz raport

Konkurs na Nowe Centrum Hajnówki

Konkurs na Nowe Centrum Hajnówki

W 2023 roku przeprowadziliśmy otwarty konkurs urbanistyczny skierowany zarówno do studentów jak i profesjonalistów na Nowe Centrum miasta Hajnówka. Celem konkursu było stworzenie wytycznych dla planu miejscowego dla tego obszaru. Byliśmy odpowiedzialni zarówno za opracowanie wytycznych konkursowych, przeprowadzenie konkursu jak i zapisanie wytycznych do planu.. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Nie przyznano I nagrody, II nagrodę zdobył Rafał Stemporowski ze Szczecina.
Zobacz raport

Konkurs na Park Aktywności Rodzinnej na Wawrze w Warszawie

Konkurs na Park Aktywności Rodzinnej na Wawrze
w Warszawie

W 2021 roku uczestniczyliśmy w sporządzeniu warunków konkursowych na zagospodarowanie Parku Aktywności Rodzinnej na warszawskiej dzielnicy Wawer. W konkursie zwyciężyła praca warszawskiej pracowni JAZ+. Obecnie trwa budowa Parku.