Firma A2P2 architecture and planning została założona

w 2015 roku z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów

o profilu architektonicznym i urbanistycznym.

Doświadczenie firmy opiera się na wiedzy i praktyce partnerów: Moniki Arczyńskiej, architekta oraz Łukasza Pancewicza, urbanisty. Ich wcześniejsze projekty i ekspertyzy dla klientów publicznych i prywatnych dotyczyły zróżnicowanej skali oraz przestrzennego i instytucjonalnego kontekstu.

dr inż. arch.
Monika Arczyńska

Architektka z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w projektowaniu wielokrotnie nagradzanych obiektów o funkcji kulturalnej dla Heneghan Peng Architects (Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Giant’s Causeway w Północnej Irlandii i inne). W ramach A2P2 architecture&planning opracowała strategię tymczasowego i docelowego zaadaptowania budynków postoczniowych na muzem sztuki współczesnej (ponad 12 600m2 powierzchni użytkowej). Wykładowczyni na Politechnice Gdańskiej, wykłada także m.in. na Uniwersytecie Gdańskim i warszawskiej ASP. Razem z Łukaszem Pancewiczem prowadzi eksperymentalne studio projektowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem. W obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej oraz Technische Universiteit Delft i pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. Posiada doświadczenie w skali od studiów wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej, po nadzory na budowie. Współpracuje z miesięcznikiem „Architektura-Murator” i czeskim czasopismem „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.


KONTAKT: marczynska@a2p2.pl

dr inż. arch.
Łukasz Pancewicz

Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Przed założeniem A2P2 architecture&planning pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. Przygotował dla OECD ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej.  Członek TUP i ISOCARP. 


KONTAKT: lpancewicz@a2p2.pl

mgr inż. arch. Barbara Tusk

Architektka i urbanistka, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem przestrzeni publicznych, m.in. w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koordynowała projekt „Fasady OdNowa”, była członkiem zespołów Sustainable Urban Mobility Plan, Smart Solutions Supporting Low Emission Zones oraz Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna w Gdańsku. Współredagowała przegląd naukowy o tematyce miejskiej „Metropolitan”. Była zaangażowana w projekt „W stronę piękna”, którego tematem były prawne aspekty estetyzacji przestrzeni publicznych i koordynowała projekt „Otwarty Ogród w Stoczni”. W ramach współpracy z FRAG była zaangażowana m.in. w projekt strategii przekształceń Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku. Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Gdańskim oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Gdańskiej. Jej projekt magisterski „Studium zagospodarowania centralnej części Wyspy Spichrzów w Gdańsku” uzyskał wyróżnienie TUP Północnej Polski. W A2P2 jest główną koordynatorką projektów przestrzeni publicznych.

KONTAKT: btusk@a2p2.pl

mgr inż. Dawid Pesta

Planista przestrzenny/urbanista, absolwent studiów inżynierskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (kierunek: gospodarka przestrzenna) i studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalizacji urbanistyka. W A2P2 Dawid koordynuje projekty związane z kwestiami planistycznymi i partycypacją, w tym tworzenie masterplanów, plany miejscowe oraz systemy przestrzeni publicznych.

KONTAKT: dpesta@a2p2.pl

mgr inż. arch. Anna Zasada

Architektka i urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studiowała w ramach wymiany Erasmus+ na Bergische Universitӓt Wuppertal. Przez kilka lat związana była z Fundacją „Zobaczyć na Nowo”, współprowadząc warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych z zakresu estetyki miejskiej. Brała udział w wielu warsztatach urbanistycznych, w tym o tematyce historycznej w Rotterdamie, BISS w Hamburgu o terenach nadwodnych i Autumn School Los_Dama w Monachium o zarządzaniu zabudową na obszarach przedalpejskich. Pomagała w przeprowadzeniu trzech edycji warsztatów European Architecture Students Assembly. W ramach zarządzania kołem naukowym Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna na WAPG pracowała przy organizacji dwóch edycji warsztatów GLUT dla studentów urbanistyki i transportu. Koordynowała prace nad raportem „Wizje dla Traktu Królewskiego” dla ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. W A2P2 Anna jest odpowiedzialna za projekty o charakterze interdyscyplinarnym oraz rozwiązywanie złożonych problemów urbanistycznych.

KONTAKT: azasada@a2p2.pl

mgr inż. arch. Michał Jabłonowski

Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W ramach wymiany Erasmus+ studiował na Cairo University w Egipcie. Brał udział w międzynarodowych warsztatach architektonicznych i urbanistycznych, m.in. w Danii i Rosji. W swojej pracy magisterskiej zajął się problemem produkcji i przetwarzania odpadów, proponując kompleksowe rozwiązania systemowe i infrastrukturalne oparte na idei gospodarki cyrkularnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce oraz Holandii, mi.in. w biurze Casanova & Hernandez w Rotterdamie, gdzie zajmował się projektami przestrzeni oraz budynków publicznych. Koordynował pracę nad raportem „Wytyczne projektowe dla przestrzeni publicznych w Witominie Radiostacji w Gdyni” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W A2P2 Michał jest odpowiedzialny za projekty przestrzeni publicznych oraz planowanie inwestycyjne.

KONTAKT: mjablonowski@a2p2.pl

inż. Karol Drobniewski

Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie kontynuuje edukację na studiach magisterskich w specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną i na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureat nagrody Instytutu Metropolitalnego w kategorii dyplomów inżynierskich za projekt Masterplanu dla Wyspy Ostrów w Gdańsku. Współautor artykułów do czasopism architektonicznych. Współpracuje z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego w ramach powstającego audytu krajobrazowego.

KONTAKT: kdrobniewski@a2p2.pl

mgr inż. arch. Barbara Zgórska

Współpracująca z A2P2 głównie przy zadaniach związanych z rewitalizacją absolwentka (mgr i dr) Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Urbanistka przez ponad 10 lat związana z PPR DOM sp.z o.o., starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska, koordynatorka na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska dla podobszaru Orunia. Wykładowczyni urbanistyki na Politechnice Gdańskiej i Sopockiej Szkole Wyższej, aktywistka miejska, ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

mgr inż. arch. Aleksandra Gordowy

Związana z A2P2 w latach 2018-2019. Architektka, absolwentka studiów inżynierskich na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskich na Technische Universiteit w Delft. Współautorka cyklu wykładów prof. ir. Michiela Riedijka “Means of Architectural Design”, rysowniczka w architektonicznym periodyku B-Nieuws. W 2017 obroniła projekt magisterski „The Good Banality and The Pleasure of Boredom. Redefinition of the domestic realm in the post-industrial city of Łódź”, opublikowany pt. „Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna” przez Wydawnictwo Bęc Zmiana. Współpracuje z Non-Architecture Competitions – kreatywną platformą architektoniczną skoncentrowaną na badaniach. Obecnie pracuje w MLA+ w Berlinie.

Barbara Majewska, MRICS

Doradztwo inwestycyjne i wycena nieruchomości

NANU

Pracownia architektoniczna , projektowanie obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych [www.www.nanu.com.pl]

Menthol Architects

Projektowanie architektoniczne, rozwiązania energooszczędne (uprawnienia architektoniczne i certyfikat Projektanta Budynków Pasywnych) [www.menthol.pl]

KONKLUZ Przemysław Kluz

Konsultacje społeczne

Biuro Projektów Ekologicznych „EKO–MM” Miłosz Marciniak

Opracowania ekofizjograficzne

dr Marta Jaskulska

Konsultacje społeczne, analizy socjologiczne [www.socjoteka.pl]

pictodo

Projektowanie graficzne [www.pictodo.pl]

Kolektyw Badawczy

Konsultacje społeczne, badania rynku [www.kolektywbadawczy.pl]