dr inż. arch. Monika Arczyńska

KONTAKT: marczynska@a2p2.pl
Architektka z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w projektowaniu wielokrotnie nagradzanych obiektów o funkcji kulturalnej dla Heneghan Peng Architects (Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Giant’s Causeway w Północnej Irlandii i inne). W ramach A2P2 architecture&planning opracowała strategię tymczasowego
i docelowego zaadaptowania budynków postoczniowych na muzem sztuki współczesnej (ponad 12 600m2 powierzchni użytkowej). Wykładowczyni na Politechnice Gdańskiej. Razem z Łukaszem Pancewiczem prowadzi eksperymentalne studio projektowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem. W obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Studiowała na Politechnice Gdańskiej oraz Technische Universiteit Delft i pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. Posiada doświadczenie w skali od studiów wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej, po nadzory na budowie. Współpracuje z miesięcznikiem „Architektura-Murator”
i czeskim czasopismem „INTRO”, prowadzi miejsko-architektoniczny blog Six Letter City oraz serie wykładów o tematyce architektonicznej.

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

KONTAKT: lpancewicz@a2p2.pl
Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Przed założeniem A2P2 architecture&planning pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi.
W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. Przygotował dla OECD ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował
z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria
i wykłady o tematyce miejskiej. Członek TUP i ISOCARP. ​

mgr szt. inż. Karol Drobniewski

KONTAKT: kdrobniewski@a2p2.pl
Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Architektury Przestrzeni Kulturowych na Akademi Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Obecnie kontynuuje edukację na studiach magisterskich
w specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną. Od 2021 związany
z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie jest zatrudniony na stanowisku asystenta
w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania urbanistycznego,
przestrzeni publicznych i rewitalizacji. Laureat nagród w kraju i za granicą. Współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych w czasopismach architektonicznych. W A2P2 Karol odpowiedzialny jest za projekty masterplanów i przestrzeni publicznych.

mgr inż. arch. Michał Jabłonowski

KONTAKT: mjablonowski@a2p2.pl
Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach wymiany Erasmus+ studiował na Cairo University w Egipcie. Brał udział w międzynarodowych warsztatach architektonicznych i urbanistycznych, m.in. w Danii i Rosji. W swojej pracy magisterskiej zajął się problemem produkcji i przetwarzania odpadów, proponując kompleksowe rozwiązania systemowe i infrastrukturalne oparte na idei gospodarki cyrkularnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce oraz Holandii, gdzie zajmował się projektami przestrzeni oraz budynków publicznych. Koordynował pracę nad raportem „Wytyczne projektowe dla przestrzeni publicznych w Witominie Radiostacji w Gdyni” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W A2P2 Michał jest odpowiedzialny za projekty przestrzeni publicznych, planowanie inwestycyjne, projekty dotyczące wdrażania zrównoważonej mobilności oraz koordynację wprowadzania usprawnień związanych z funkcjonowaniem biura.

inż. Konrad Korzistka

KONTAKT: kkorzistka@a2p2.pl
Planista przestrzenny, absolwent studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie kontynuuje edukację na studiach magisterskich w specjalności Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną. W 2023 roku brał udział w międzynarodowych warsztatach Positive Energy District na Slovak University of Technology
w Bratysławie w ramach programu Erasmus+. W A2P2 Konrad odpowiedzialny jest za projekty związane ze zrównoważoną mobilnością, kwestie transportowe, planowanie strategiczne oraz masterplany.

inż. Ksenia Orlova

KONTAKT: korlovoa@a2p2.pl
Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Urbanistyka na tym samym wydziale. Posiada średnie zawodowe wykształcenie architektoniczne zdobyte w Moskiewskim Technikum Architektury, Designu
i Inżynierii. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując nad projektami wnętrz w biurze architektonicznym oraz prywatnie. Jest autorką i prowadzi kurs online "Podstawy analizy przedprojektowej przy pomocy QGIS". W A2P2 zajmuje się analizami w systemach geoinformacyjnych oraz opracowaniami graficznymi.

mgr inż. arch. Natalia Pawelec

KONTAKT: npawelec@a2p2.pl
Architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia
w zakresie Architektury ukończyła z wyróżnieniem w 2022 roku. W swojej pracy magisterskiej zajęła się problemem migracji młodych osób i marginalizacji miast średniej wielkości, proponując kompleksowe rozwiązanie aplikowane w różnych skalach, za co otrzymała nagrody lokalnych stowarzyszeń zawodowych. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła od pracy jako architekt przy projektach budowlanych. W A2P2 Natalia zajmuje się rozwiązywaniem problemów urbanistycznych, opracowaniami graficznymi oraz projektami dotyczącymi rozwoju strategicznego miast.

mgr inż. Dawid Pesta

KONTAKT: dpesta@a2p2.pl
Planista przestrzenny/urbanista, absolwent studiów inżynierskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (kierunek: gospodarka przestrzenna) i studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalizacji urbanistyka. W A2P2 Dawid koordynuje projekty związane z kwestiami planistycznymi i partycypacją, w tym tworzenie masterplanów, plany miejscowe oraz systemy przestrzeni publicznych.​

mgr inż. Maria Shashorina

KONTAKT: mshashorina@a2p2.pl
Planistka przestrzenna/urbanistka, absolwentka studiów inżynierskich na Politechnice w Twerze (Rosja) na Wydziale Budownictwa (kierunek: budownictwo cywilne) i studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalizacji Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. W ramach programu Szkoleń Menedżerskich w zakresie technologii ochrony środowiska, wody i odpadów odbywała staż w Niemczech (Baden-Württemberg International). Studiowała
w ramach Indyjskiego Programu Współpracy Technicznej i Gospodarczej (ITEC)
w Narodowym Instytucie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Hyderabadzie. Ukończyła studia podyplomowy na temat “Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Rosji, gdzie zajmowała się projektami strategicznego rozwoju przestrzeni oraz specjalnych stref ekonomicznych. W A2P2 Maria jest odpowiedzialna za projekty rewitalizacji oraz planowanie inwestycyjne.

mgr inż. arch. Anna Zasada

KONTAKT: azasada@a2p2.pl
Architektka i urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studiowała w ramach wymiany Erasmus+ na Bergische Universitӓt Wuppertal. Przez kilka lat związana była z Fundacją „Zobaczyć na Nowo”, współprowadząc warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych z zakresu estetyki miejskiej. Brała udział w wielu warsztatach urbanistycznych, w tym o tematyce historycznej w Rotterdamie, BISS w Hamburgu o terenach nadwodnych i Autumn School Los_Dama w Monachium o zarządzaniu zabudową na obszarach przedalpejskich. Pomagała w przeprowadzeniu trzech edycji warsztatów European Architecture Students Assembly. W ramach zarządzania kołem naukowym Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna na WAPG pracowała przy organizacji dwóch edycji warsztatów GLUT dla studentów urbanistyki
i transportu. Koordynowała prace nad raportem „Wizje dla Traktu Królewskiego” dla ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. W A2P2 Anna jest odpowiedzialna za projekty o charakterze interdyscyplinarnym oraz rozwiązywanie złożonych problemów urbanistycznych.