Mała Stalowa, Warszawa

Rok: 2023
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 41,5 ha
Klient: UM st. Warszawa
Współpraca: mamArchitekci sp. z o.o, Barbara Majewska (wycena inwestycji) 

Projekt „Mała Stalowa, Warszawa”  inicjatywa mająca na celu odnowienie i ożywienie jednej z historycznych dzielnic stolicy – Praga Północ.  Skupiając się na poprawie warunków życia mieszkańców przez podniesienie jakości przestrzeni publicznych oraz remonty kamienic, projekt ten stanowi wzorcowy przykład zrównoważonego rozwoju miejskiego. Działania w ramach projektu „Mała Stalowa” obejmowały nie tylko odnowienie fasad i infrastruktury budynków, ale także kompleksową reorganizację przestrzeni publicznej, mając na uwadze potrzeby wszystkich użytkowników – pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Głównym celem projektu była transformacja dzielnicy w przyjazną, bezpieczną i estetycznie atrakcyjną przestrzeń, która promuje zrównoważony sposób życia i przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Przez integrację funkcji mieszkalnych, usługowych i rekreacyjnych, projekt miał na celu stworzenie spójnej i dynamicznej tkanki miejskiej, a także uspokojenie ruchu samochodowego, uregulowanie miejsc parkingowych i wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej. 

Previous slide
Next slide