Plac Dąbrowskiego, Łódź

Rok: 2022-2024 
Zakres: projekt koncepcyjny (2022-2023), projekt budowlany (2024)
Powierzchnia: 30 000 m²
Klient: UM Łódź
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o

Projekt rewitalizacji Placu Dąbrowskiego w Łodzi to inicjatywa, mająca na celu przekształcenie tego historycznego miejsca w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, która odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta. Prace nad projektem skupiają się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jednocześnie wprowadzając elementy wspierające zrównoważony rozwój i poprawiające jakość życia w mieście.
Wykonanie projektu zostało poprzedzone szerokim procesem konsultacyjnym podczas którego zostały zebrane uwagi przez wszystkie grupy mieszkańców.

Celem projektu jest ożywienie Placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia poprzez stworzenie przestrzeni, która będzie służyć zarówno rekreacji, jak i organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Projekt zakłada stworzenie miejsca przyjaznego dla wszystkich interesariuszy – od rodzin z dziećmi, przez młodzież na deskorolkach, aż po seniorów.

Previous slide
Next slide