Terminal kontenerowy „8ha” – DCT Gdańsk

Rok: 2020
Zakres: projekt koncepcyjny (budynek biurowy i terminal kontenerowy)
Powierzchnia: 8 ha
Klient: DCT Gdańsk S.A.
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o.

 
Terminal kontenerowy DCT Gdańsk (obecnie BalticHub) to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji w infrastrukturę portową w Polsce. Celem projektu „8ha” było zaprojektowanie i budowa nowej części terminala kontenerowego, w tym bloków składowych dla kontenerów oraz nowej siedziby biurowej DCT, która miała spełniać standardy funkcjonalne i ekologiczne. Projekt „8ha” miał na celu nie tylko zwiększenie zdolności przeładunkowych terminala, ale również wzmocnienie jego pozycji jako kluczowego punktu logistycznego na mapie europejskich szlaków transportowych.
Previous slide
Next slide