Port Praski, Warszawa

Rok: 2019
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 84,7 ha
Klient: UM st. Warszawa
Współpraca: Sweco Polska Sp z o.o. (rozwiązania ekologiczne)

Wielowariantowy projekt urbanistyczny Portu Praskiego w Warszawie to przedsięwzięcie planistyczne, które ma na celu kompleksowe przekształcenie jednego z najbardziej charakterystycznych obszarów stolicy Polski. Zastosowanie czterech różnych wariantów pozwoliło na dogłębną analizę potencjału terenu i określenie optymalnych wytycznych dla przyszłego rozwoju tej dynamicznie zmieniającej się części Warszawy. Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i zintegrowanej przestrzeni miejskiej, która odpowiada na potrzeby mieszkańców Warszawy, jednocześnie wzbogacając architektoniczną i społeczną strukturę miasta. Projekt miał na uwadze nie tylko aktualne wymogi urbanistyczne, ale również przyszłe trendy rozwojowe, zapewniając elastyczność wobec zmieniających się warunków i potrzeb. W projekcie oprócz szerokiego przekroju analiz zastosowano elementy projektowania parametrycznego, które pozwoliły na określenie ram w zakresie krajobrazu dla przyszłego przedsięwzięcia, tak aby nie zaburzyć sylwety Warszawy. 

Previous slide
Next slide