Stare Świdry, Warszawa

Rok: 2019
Zakres: projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 125 ha
Klient: UM st. Warszawa
Współpraca: Michał Kocikowski, Magdalena Ochał, magdalena Różycka (socjologia), Miłosz Marciniak (ochrona środowiska), Barbara Zgórska (planowanie przestrzenne), Joanna Rayss (projektowanie krajobrazu), Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Wojciech Kustra, Julia Słowy (inżynieria transportowa), Tomasz Bojęć (rynek nieruchomości), Olesya Kornilova (ilustracje) 

„Stare Świdry” w Warszawie to projekt urbanistyczny mający na celu stworzenie spójnych i zrównoważonych wytycznych dla rozwoju jednej z ciekawych i dynamicznie zmieniających się dzielnic miasta. Skupiając się na potrzebach mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju, projekt  proponuje kompleksowe podejście do planowania przestrzennego, które harmonijnie łączy dziedzictwo historyczne z potrzebami mieszkańców w zakresie kształtowania urbanistycznego.

Previous slide
Next slide