Teren dawnego szpitala, Starachowice

Rok: 2022
Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny, ekspertyza
Powierzchnia:
3,7 ha
Status: w realizacji
Klient: UM Starachowice
Współpraca: mamArchitekci Sp. z o.o

Zrealizowaliśmy kompleksową ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania obszaru dawnego szpitala przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Projekt miał na celu odnowienie i przywrócenie wartości jednemu z kluczowych obszarów miasta. W ramach zaangażowania w projekt przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje społeczne oraz warsztaty z różnymi grupami interesariuszy. Te działania miały na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, a także identyfikację potencjalnych wyzwań i możliwości związanych z przyszłym zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie zebranych informacji i analiz opracowano dwa główne warianty zagospodarowania: wariant z pozostawieniem istniejącej bryły szpitala i jej adaptacją na mieszkania, oraz wariant wyburzeniowy, który zakłada zastąpienie bryły szpitala nowymi obiektami.

Po dokładnej analizie obu wariantów, zdecydowanie rekomendujemy wariant pozostawienia i adaptacji istniejącego budynku szpitala na mieszkania. Decyzja ta opiera się nie tylko na aspektach ekologicznych, takich jak uniknięcie generowania znacznych ilości odpadów budowlanych, ale również na potencjale adaptacyjnym budynku, który może zostać przekształcony w atrakcyjne przestrzenie mieszkalne. Dodatkowo, zachowanie historycznej bryły szpitala pozwoli na ochronę lokalnego dziedzictwa i charakteru miasta, oferując mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeń mieszkalną.

Previous slide
Next slide