Estakada, Kraków

Rok: 2019
Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 2 ha
Klient: Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Projekt obejmujący stworzenie wytycznych dla zagospodarowania Estatakady przy Krakowie Grzegórzki miał na celu przekształcenie tej przestrzeni w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zebrane w ramach spotkań konsultacyjnych. Na podstawie zebranych informacji i uwag uczestników procesu konsultacyjnego opracowywano wytyczne dla zagospodarowania Estatakady. Wytyczne te obejmowały m.in. propozycje funkcji przestrzeni, koncepcje urbanistyczne, zasady projektowania architektonicznego, uwzględniając równocześnie aspekty estetyczne, funkcjonalne i ekologiczne 

Previous slide
Next slide