Klimatyczny Kwartał, Kraków

Rok: 2021
Zakres: konsultacje społeczne, projekt koncepcyjny
Powierzchnia: 116 ha
Klient: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Transportu Publicznego
Współpraca: Wolański sp. z o.o., Paweł Wojdylak, Natalia Budnik, Michał Kocikowski (badania socjologiczne), Magdalena Ochał (badania socjologiczne), Maciej Rodak (konsultacje społeczne), Bartosz Zimny (konsultacje w zakresie przestrzeni publicznych)
Nagrody: Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2023)

Projekt „Klimatyczny Kwartał” to kompleksowy plan rozwoju obszarów Kazimierza i części dzielnicy Grzegórzki, oparty na analizach przestrzennych, transportowych, społecznych i gospodarczych. Celem projektu jest stworzenie bardziej dostępnej dla pieszych i rowerzystów przestrzeni publicznej, jednocześnie zwiększając odporność obszaru na zmiany klimatu poprzez zastosowanie zieleni niskiej i wysokiej oraz urządzeń retencjonujących wodę deszczową. Główne elementy projektu obejmują:

  • Masterplan z wytycznymi dla zagospodarowania przestrzeni publicznych, uwzględniającego różne typy przestrzeni.
  • Identyfikacja „wetspotów” – miejsc, gdzie naturalnie gromadzi się woda deszczowa, i ich przebudowa na przestrzenie publiczne z urządzeniami retencjonującymi wodę.
  • Przeprowadzenie wielostronnych konsultacji z urzędem miasta, jednostkami miejskimi, mieszkańcami i aktywistami.
  • Określenie wytycznych ogólnych dotyczących organizacji ruchu, parkowania i przeciwdziałania uciążliwościom związanym z ruchem turystycznym.
Previous slide
Next slide